Banner Dreams.png
 Agenda 
Mòdul 1: Dret a Migrar

El mòdul 1 "Dret a Migrar" consta de dos grans blocs d'activitats: 

- "Jo migro, Tu migres, Migrem..." CICLE ONLINE amb Zoom, juntament amb Mamadou Diol. Inclou:

- Formació artística 27, 28, 29 de maig 2020 de 16:30h a 20h. ¡Inscripciones agotadas! Grupo completo.
- Presentació a La Marató de La Xixa, el 13 de juny 2020 de 11h-14h.

- "Seminari: Democràcia Profunda i Migracions" juntament amb els fundadors/es de La Xixa. Es tracta d'un seminari sobre les Bases del Treball de Processos. Coneix el programa del seminari aquí.

- Seminari, 6, 7, 8 abril, online.

DIOL mayo Cartel PNG.png
 Què és
Identitats en Trànsit? 

Identitats en Trànsit és un projecte d’Educació per al Desenvolupament que pretén qüestionar els sistemes de creences al voltant del Dret a Migrar, els Gèneres Dissidents i els Prejudicis i Estereotips. Com a societat, tendim a reproduir aquests sistemes que estan molt arrelats entre nosaltres, provocant discriminacions i patiment a persones del nostre voltant. Amb aquest projecte aprofundim en la importància de fer-nos conscients en la diversitat i així millorar la convivència entre veïns i veïnes. 

 

Identitats en trànsit es desenvolupa al districte de Nou Barris i convida a referents del Sud Global per tal que comparteixin amb tota la ciutadania de Barcelona els sabers i eines político-artístiques que utilitzen als seus llocs d’origen per tal de crear un món més creatiu, més lliure i més just. 

 

Aquest projecte s’estructura en 3 mòduls formatius entorn al fet migratori, les interaccions intergrupals i la conformació de de prejudicis/estereotips, a través de classes magistrals, seminaris, formacions artístiques, performances i fòrums oberts a peu de carrer, liderats per especialistes referents del Sud. 

 Metodologia 

Es dissenya i s’implementa a través de metodologies conceptuals i pedagògiques com el treball de concientització de la Pedagogia de l’Oprimit, la Psicologia Orientada a Processos, el Teatre dels/les Oprimides, l’Anàlisi d’Incidents Crítics i les teories generades al Sud Global, així com les eines del Clown, el Teatre,  la Dansa i la Performance.

 A qui va dirigit? 
  • Persones que se sentin identificades amb les temátiques abordades.

  • Persones que vulguin millorar la seva visió i discurs al voltant de les temàtiques abordades. 

  • Persones dissidents dels discursos abordats

  • Professionals del món artístic

  • Professionals del món social

  • Curiosos i curioses que vulguin canviar el món
     

 Mòduls 

El projecte s’estructura en 3 mòduls temàtics d'educació per al foment de la cultura de la pau i la no- discriminació amb l’objectiu de incidir sobre els sistemes de creences arrelats en els i les ciutadanes de Barcelona. 

 

Cada mòdul està dirigit per 1 dels 3 ponents convidats, juntament amb Meritxell Martínez Bellafont i Adrián Crescini, Directors de La Xixa Teatre. Les sessions són en català i castellà.

Mòdul 1


JO MIGRO, TU MIGRES, MIGREM...

El dret a migrar

Referent: Mamadou Diol

Mòdul 2


ELS GÈNERES

DISSIDENTS

Identitats decolonials

Referent: Lukas Avendaño

Mòdul 3

PREJUDICIS I ESTEREOTIPS ENCREUATS

Joventut i diversitat

Referent: Houssni Almoukhlis

Estructura dels Mòduls

Cada un dels 3 mòduls segueix una mateixa estructura d'activitats, tallers i actes. És la següent:

1) Una classe magistral de 3 hores: informació teòrica entorn a la temàtica de cada mòdul, a càrrec d'1 dels 3 ponents convidats, La Xixa i altres agents locals. 

2) Un seminari de 10 hores, sobre Treball de Processos, els rols i els sistemes de creences entorn de la temàtica de cada mòdul liderat per La Xixa juntament amb el/la ponent. 

3) Una formació artística de 12 hores, en què es treballa amb les eines de l'art (performance i Teatre de l’Oprimit) per abordar la temàtica de cada mòdul liderada per el/la ponent juntament amb La Xixa. Durant aquesta part del mòdul es crearà una performance i/o peça de teatre fòrum per presentar al espai públic. 

4) Un esdeveniment a l’espai públic on es presentarà una performance o una peça de teatre fòrum. Ho fem al carrer ja que és l’espai on convivim amb aquests sistemes de creences que causen discriminacions però no acostumem a qüestionar. 

 

5) Un fòrum obert. Després de cada mòdul, es convida a la ciutadania a participar d’un fòrum obert al voltant de cada temàtica específica. Un fòrum obert és una eina desenvolupada en el mar ce l’enfocament de Psicologia Orientada a Procesos, un model teòric i pràctic que proposa una metodologia integral alhora d’abordar conflictes desde el nivell personal, interpersonal, grupal, comunitari i global. 

 Inscripcions 

Cada mòdul és independent, així com cada una de les activitats proposades. Ets lliure d’apuntar-te a tot, a només un seminari… Per la classe magistral, la formació artística i el seminari de cada mòdul s’habilitarà un formulari que es divulgarà a les nostres xarxes, a les pàgines web de les organitzacions afins i altres canals de comunicació. 

*​Fotografia Mamadou Diol per Miriam Morales Polar, fotogenia9

Portal de transparència de La Xixa

Barcelona

www.laxixateatre.org

laxixa@laxixateatre.org

@laxixateatre

+34 640141008