Bodi

Aquest projecte promou els valors de la Convenció  sobre els  Drets dels Infants i està pensat i  dissenyat en base a una recerca teòrica i pràctica  amplia que inclou les perspectives de nens i nenes,  famílies i professionals del lleure que treballen en  aquest àmbit.  

Millorar la qualitat de vida dels infants amb especial atenció als que estan en situació o risc d’exclusió social. 

ACTIVITATS

a) Una conferència.
b) Un taller per a infants, famílies i professionals del 

lleure que treballen en aquest àmbit de la infància.
c) Dos Fòrums Oberts (un a la Conferencia i un per a finalitzar el projecte).

El procés de recerca s'ha basat en la utilització del "xoc cultural" com a eina d'investigació mitjançant la Metodologia de l'Incident Crític de Margalit Cohen-Emerique

PERSPECTIVA DE GÈNERE

Als valors que promou: aquest projecte està pensat en el seu conjunt per a fomentar els drets i la participació dels nens i nenes, amb especial atenció en la desigualtat que des de molt petites pateixen les nenes, i amb enfocament interseccional i de diversitats de gèneres i sexuals. 

A la metodologia: el Treball de Processos es una metodologia pensada específicament per identificar, reflexionar i trobar alternatives col·lectives a opressions estructurals com són la desigualtat de gènere mitjançant l’apoderament i donant espai a les veus de les persones que pateixen aquestes desigualtats.

Als objectius: l’enfocament per a combatre els prejudicis i estereotips de gènere des de una perspectiva feminista, interseccional i decolonial, i des de les primeres edats dels nens i nenes. 

A les activitats: es fan amb enfocament d’igualtat de gènere i amb llenguatge inclusiu. Els continguts de les activitats adrecen aquestes desigualtats com a causa i/o agreujant de moltes de les discriminacions que viuen les dones. 


 

BODI ÉS UN PROJECTE PILOT D'INNOVACIÓ

A nivell Europeu que aposta per el desenvolupament de habilitats per assegurar la inclusivitat i la no discriminació des de les primeres edats. El projecte, implementat durant els dos darreres anys, es centra en la interacció de les possibles discriminacions que es donen des de primera infància al voltant dels eixos de: la diversitat cultural, el gènere, el cos i la sexualitat. 

Portal de transparència de La Xixa

Barcelona

www.laxixateatre.org

laxixa@laxixateatre.org

@laxixateatre+

34 625277263

C/Tapies 1 –08001, Barcelona (Seu de Lafede.cat)

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Protocol Ambiental